U pravom trenutku u proleće je neophodno presaditi bonsai biljke kako bi im se omogućio zdrav i dug život. Znanje, alat i poseban supstrat su neohodni. Cena ove usluge zavisi od veličine i stanja biljke koja se presađuje. Ako su vam potrebne posude, pogledajte ponudu naše unikatne keramike.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Presađivanje i ožičavanje bonsai biljaka”

Your email address will not be published. Required fields are marked *